KAPITOLA I. HIERARCHICKÉ ÚROVNE TAXÓNOV


Článok 1

1.1. Taxonomické skupiny akejkoľvek hierarchickej úrovne sa v tomto Kóde označujú ako taxóny (jednotné číslo: taxón).


Nasledujuci clanok
Obsah