KAPITOLA I. HIERARCHICKÉ ÚROVNE TAXÓNOV


Článok 2

2.1. Každá jednotlivá rastlina sa chápe ako súčasť neobmedzeného počtu taxónov prislúchajúcich do postupne podradených hierarchických úrovní, medzi ktorými základnou úrovňou je úroveň druhu (species) .


Predchadzajúci/nasledujúci článok
Obsah