list1.JPG (25083 bytes)

Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry

(Saint Louis Code)

elektronická verzia

English version

 

O KÓDE            OBSAH

 

Vydání překladu v tištěné a elektronické podobě bylo uskutečněno za finanční a jiné podpory Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (grantu Fondu rozvoje vysokých škol 1797/2000), Botanického ústavu SAV, České botanické společnosti a Slovenské botanické společnosti.

Tokyo Code tu

v prípade pomalého načítavania stránky, skúste ho navštíviť na pražskom serveri