logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Atlas v podobe databázy fotografií slúži na poznávanie biotopov, resp. rastlinných spoločenstiev Slovenska. Dopĺňa existujúce katalógy biotopov a jednotlivé zväzky Vegetácie Slovenska, ktoré sú pomerne málo ilustrované. Štruktúra atlasu zodpovedá triedeniu biotopov podľa Katalógu biotopov Slovenska (STANOVÁ, VALACHOVIČ, eds., 2002).
Do databázy možno prispieť fotografiami rastlinných spoločenstiev, ktoré sú identifikované na úrovni asociácie, alebo aspoň zväzu. Budem povďačný aj za vaše pripomienky a opravy.

V databáze je momentálne 837 fotografií od autorov: Daniel Dítě, Katarína Hegedüšová, Richard Hrivnák, Marián Jasík, Jaroslav Košťál, František Máliš, Helena Oťaheľová, Martina Pepichová, Helena Rosinová, Janka Ružičková, Jana Smatanová, Jozef Šibík, Peter Turis, Karol Ujházy, Milan Valachovič, Katarína Žlkovanová.

Pribudla nová funkcia zobrazovania naposledy pridaných fotografií kvôli prehľadu o novinkách v Atlase. Zobrazuje sa 60 najnovších fotografií.
Čakám na ďalšie fotografie.
Kontakt: Jaroslav KošťálNaposledy pridané fotky

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007