logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Al5 Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa

Zväz: Adenostylion alliariae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinné spoločenstvo s mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae)
Belianske Tatry, Nová dolina, (1480 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 25.7.2006
Asociácia: Aconito firmi-Adenostyletum alliariae, zväz: Adenostylion alliariae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinné hygrofilné spoločenstvo na vápencovom substráte s mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae), alchemilkou (Alchemilla sp.), pakostom lesným (Geranium sylvaticum), krkoškou chlpatou (Chaerophyllum hirsutum) a žltohlavom najvyšším (Trollius altissimus)
Belianske Tatry, Predné Jatky, (cca 1950 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Aconito firmi-Adenostyletum alliariae, zväz: Adenostylion alliariae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinné spoločenstvo v alúviu potoka na glacifluviálnych balvanito-štrkovitých sedimentoch s pakostom lesným (Geranium sylvaticum), štiavom alpínskym (Acetosa arifolia), starčekom hercýnskym (Senecio hercynicus) a hadovníkom väčším (Bistorta major)
Belianske Tatry, Predné Meďodoly, alúvium Napájadlového potoka, (1510 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Asociácia: Adenostylo alliariae-Athyrietum alpestris, zväz: Adenostylion alliariae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinné spoločenstvo na silikátovom substráte v subalpínskom stupni s papradkou alpínskou (Athyrium distentifolium) a mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, (1650 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007