logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Asociácia: Phleo alpini-Deschampsietum caespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Konštantnou zložkou spoločenstva na náplave horskej nivy je prilbica tuhá (Aconitum firmum)
Vysoké Tatry, Široká dolina nad Javorinou, (1450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 27.8.2004
Asociácia: Rhodiolo-Deschampsietum cespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Pestré a druhovo bohaté porasty v alúviu horského potoka s rozchodnicou ružovou (Rhodiola rosea), hadovníkom väčším (Bistorta major), alchemilkou (Alchemilla sp.), silenkou červenou (Silene dioica) a západokarpatským paleoendemitom stračonôžkou tatranskou (Delphinium oxysepalum)
Vysoké Tatry, Litvorová dolina, alúvium Litvorového potoka, (1700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Rhodiolo-Deschampsietum cespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Na členitom balvanitom alúviu horského potoka rastú rozchodnica ružová (Rhodiola rosea), hadovník väčší (Bistorta major), silenka červená (Silene dioica), kýchavica Lobelova (Veratrum lobelianum), záružlie horské (Caltha laeta) a archangelica lekárska (Archangelica officinalis)
Vysoké Tatry, Litvorová dolina, alúvium Litvorového potoka, (1700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Rhodiolo-Deschampsietum cespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinný porast na brehu plesa s rozchodnicou ružovou (Rhodiola rosea), hadovníkom väčším (Bistorta major), veternicou narcisokvetou (Anemone narcissiflora), prilbicou tuhou (Aconitum firmum), poniklecom bielym (Pulsatilla scherfelii), kuklicou horskou (Oreogeum montanum) a nezábudkou alpínskou (Myosotis alpestris)
Vysoké Tatry, Litvorová dolina, Litvorové pleso, (1860 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Festuco picturatae-Calamagrostietum villosae, zväz: Calamagrostion villosae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Druhovo chudobnejšie vysokosteblové spoločenstvo so smlzom chĺpkatým (Calamagrostis villosa) na úsypovom kuželi spestrujú štiav alpínsky (Acetosa arifolia), horec bodkovaný (Gentiana punctata), kýchavica Lobelova (Veratrum lobelianum), hadovník väčší (Bistorta major), iskerník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a odkvitnutá kuklica horská (Oreogeum montanum)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, (cca 1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.7.2008
Asociácia: Festuco picturatae-Calamagrostietum villosae, zväz: Calamagrostion villosae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Monotónne trávnaté vysokobylinné spoločenstvo so zmlzom chĺpkatým (Calamagrostis villosa), kuklicou horskou (Oreogeum montanum), kýchavicou Lobelovou (Veratrum lobelianum) a hadovníkom väčším (Bistorta major)
Vysoké Tatry, Velická dolina - Kvetnica, (1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007