logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Subalpínske kríčkovité spoločenstvo na extrémnom vyfúkavanom stanovišti so šuchou čiernou (Empetrum nigrum) a brusnicou drobnolistou (Vaccinium gaultherioides)
Nízke Tatry, Králička, (1700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.6.2004
Asociácia: Vaccinio-Empetretum nigri, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Husto zapojené kríčky šuchy čiernej (Empetrum nigrum) sú na vápencoch vzácne
Malá Fatra, hrebeň medzi Kriváňmi, (1550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.7.2006
Asociácia: Junco trifidi-Callunetum, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Subalpínske vresovisko v neskoroletnom aspekte s kvitnúcim vresom obyčajným (Calluna vulgaris)
Nízke Tatry, Andrejcová - Ždiarske sedlo, (1500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.8.1998
Asociácia: Vaccinio-Empetretum nigri, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Porasty nízkych kríčkov šuchy čiernej (Empetrim nigrum) sú typicky vyvinuté na bočných hrebienkoch Liptovských kôp
Západné Tatry, Krajný Holý vrch, (1870 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 19.8.2004
Asociácia: Junco trifidi-Callunetum vulgaris, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Kríčkovité spoločenstvo s vresom obyčajným (Calluna vulgaris), brusnicou obyčajnou (Vaccinium vitis-idaea) a čučoriedkou obyčajnou (V. myrtillus) na kyslom substráte sericiticko-grafitických fylitov
Volovské vrchy, Volovec-Skalisko, (1290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.8.2008
Asociácia: Cetrario nivalis-Vaccinietum gaultherioidis, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Nízky kríčkovitý porast na extrémne vyfúkavanom stanovišti s dominantnou čučoriedkou drobnolistou (Vaccinium gaultherioides). V druhovo chudobnom spoločenstve na silikátovom substráte sa vyskytujú aj zvonček alpínsky (Campanula alpina), brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea), čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus) a v prízemnej vrstve aj rašeliník (Sphagnum sp.)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, Bielovodské sedlo, (2085 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.7.2008
Zväz: Genisto pilosae-Vaccinion, trieda: Calluno-Ulicetea
Kríčkovité porasty čučoriedky (Vaccinium myrtillus) a smlzu chĺpkatého (Calamagrostis villosa) v mozaike s nízkokmennými javorovými bučinami v hrebeňových polohách
Vtáčnik, vrchol, (1346 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.6.2009
Zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Kríčkovité porasty s vresom obyčajným (Calluna vulgaris) a brusnicou obyčajnou (Vaccinium vitis-idea)
Vysoké Tatry, Tichá dolina, (cca 1050 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.8.2009
Asociácia: Cetrario nivalis-Vaccinietum gaultherioidis, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Kríčkovité spoločenstvo na severnom svahu s čučoriedkou drobnolistou (Vaccinium gaultherioides), čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus), šuchou čiernou (Empetrum nigrum).
Nízke Tatry, Králička, (1700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007