logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Al3a Caricion firmae

Spoločenstvo s Carex firma
Fragmentované mačinové spoločenstvo na skalných vápencových teráskach s dryádkou osemlupienkovou (Dryas octopetala) a lykovcom muránskym (Daphne arbuscula)
Muránska Planina, Veľká Stožka, (1150 m n.m.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.6.2003
Spoločenstvo s Carex firma
Mačinové spoločenstvo s lykovcom muránskym (Daphne arbuscula), horčinkou horkou krátkokrídlou (Polygala amara subsp. brachyptera) a Peťom Turisom
Muránska Planina, Veľká Stožka, (1150 m n.m.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.6.2003
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Bohatá flóra vrcholových partií Veľkého Choča, v kvitnúcom aspekte fialka alpínska (Viola alpina) a horec Clusiov (Gentiana clusii)
Chočské vrchy, Veľký Choč, (1610 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 28.5.2005
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske mačinové porasty na plytkej skeletnatej vápnitej pôde s ostricou pevnou (Carex firma), dvojštítkom hladkoplodým (Biscutella laevigata), devätorníkovcom alpínskym (Rhodax alpestris) a plesnivcom alpínskym (Leontopodium alpinum)
Belianske Tatry, Bujačí vrch, (cca 1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Mačinové spoločenstvá ostrice pevnej (Carex firma) vytvárajú vplyvom extrémnych klimatických podmienok, najmä mrazu, vetra a následnej soliflukcie pásovité porasty
Belianske Tatry, Bujačí vrch, (cca 1850 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Nízke, husté porasty ostrice pevnej (Carex firma) oživujú dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), devätorníkovec alpínsky (Rhodax alpestris), všivec praslenatý (Pedicularis verticillata). V spoločenstve sa uplatňujú tiež plazivé vŕby, napr. vŕba sieťkovaná (Salix reticulata)
Belianske Tatry, Bujačí vrch, (1947 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Dryado octopetalae-Caricetum firmae, zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Lomikameň sivý (Saxifraga caesia) a lišajník pľuzgierka (Vulpicida tubulosus) tvoria v spoločenstve s ostricou pevnou (Carex firma) významné diagnostické druhy
Belianské Tatry, Malý Ovčí komín, (1800 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 18.8.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007