logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Al3c Seslerion tatrae, Carici rupestris-Kobresietea bellardii

Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Druhovo bohaté, kvetnaté alpínske porasty na hlbších pôdach s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), popolavcom hlavatým (Tephroseris capitata), ostropyskom Hallerovým (Oxytropis halleri), hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara), iskerníkom veľhorským (Ranunculus breyninus), všivcom praslenatým (Pedicularis verticillata) a zervou hlavičkatou (Phyteuma orbiculare)
Balianske Tatry, hrebeň medzi Ždiarskou vidlou a Havranom, (cca 1940 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Druhovo bohaté, kvetnaté alpínske spoločenstvo s kozincom alpínskym (Astragalus alpinus), iskerníkom pahorským (Ranunculus pseudomontanus), hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara), sekernicou tmavou (Hedysarum hedysaroides), nezábudkou alpínskou (Myosotis alpestris) a tomkou alpínskou (Anthoxanthum alpinum)
Belianske Tatry, hrebeň medzi Bujačím vrchom a Veľkým Košiarom, (1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Astragalo australis-Seslerietum tatrae, zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske spoločenstvo osídľujúce obnažený neokómový podklad slienitých vápencov s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), bodliakom sivým (Carduus glaucinus), zvončekom hrubokoreňovým (Campanula serrata) a vzácnym kozincom južným (Astragalus australis)
Veľká Fatra, lavínový kotol nad osadou Rybô, (1260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 26.7.2008
Asociácia: Astragalo australis-Seslerietum tatrae, zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Ojedinelé alpínske ostrevkové spoločenstvo s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), horčekom fatranským (Gentianella fatrae), stokráskou Micheliho (Bellidiastrum michelii)
Veľká Fatra, lavínový kotol nad osadou Rybô, (1260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Zväz: Oxytropido-Elynion, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Alpínske spoločenstvo na exponovanom vyfúkavanom hrebienku s ostričkou myšou (Elyna myosuroides), dryádkou osemlupienkovou (Dryas octopetala) a ostropyskom Hallerovým (Oxytropis halleri)
Belianske Tatry, Ždiarska Vidla, (2120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínsky porast na vápenatých pôdach s ostricou vždyzelenou (Carex sempervirens) a pestrým druhovým zložením, ktoré tvoria púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), devätorník veľkokvetý (Helianthemum grandiflorum), zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiculare), ľan konáristy (Linum extraaxillare), hadovník živorodý (Bistorta vivipara), popolavec hlavatý (Tephroseris capitata) a iné horské a lúčne druhy.
Západné Tatry, Červené vrchy, Žľab spod Diery, (1650 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007