logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Vo2a-Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition

Zväz: Utricularion vulgaris, trieda: Lemnetea
Stojaté vody rybníka bohaté na živiny s porastom submerzných mäsožravých bublinatiek obyčajných (Utricularia vulgaris)
Borská nížina, Malacky, rybník Marheček, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2005
Asociácia: Lemno-Azolletum filiculoides, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Vodné spoločenstvo ružovo sfarbenej neofytnej azoly papraďovitej (Azolla filliculoides) spolu so spirodelkou mnohokoreňovou (Spirodela polyrhiza) a žaburinkou menšou (Lemna minor)
Podunajská rovina, Šintava, breh Váhu, (125 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.10.2004
Zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Vodné spoločenstvo s pečeňovkou mrvkatcom plávajúcim (Ricciocarpos natans)
Podunajská nížina, Veľký Grob, Zičiho potok, (120 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková , 6.11.2005
Zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Vodné spoločenstvo s pečeňovkou mrvkatcom plávajúcim (Ricciocarpos natans)
Podunajská nížina, Veľký Grob, Zičiho potok, (122 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková , 6.11.2005
Asociácia: Salvinio natantis-Spirodeletum polyrhizaea, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Vodná papraď salvinia plávajúca (Salvinia natans) pokrýva vodnú hladinu mŕtveho ramena Váhu, pod hladinou prevláda rožkatec ponorený (Ceratophyllum demersum). Porasty pleustofytného spoločenstva sú chránené trstinami (Typha angustifolia)
Podunajská nížina, NPR Listové jazero (Leveleš), ľavostranné mŕtve rameno Váhu (108 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 27.9.2005
Subasociácia: Hydrocharito-Stratiotetum hydrocharitetosum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Spoločenstvo nekoreňujúcich plávajúcich rastlín s vodniankou žabou (Hydrocharis morsus-ranae), salvíniou plávajúcou (Salvinia natans) a spirodelkou mnohokoreňovou (Spirodela polyrhiza). Zo submerzných rastlín sa vyskytujú bublinatka obyčajná (Utricularia vulgaris), žaburinka trojbrázdová (Lemna trisulca) a stolístok klasnatý (Myriophyllum spicatum)
Podunajská nížina, Lándor, rameno Starej Nitry pri vyústení do Váhu, (108 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Asociácia: Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Štruktúrne jednoduché spoločenstvo natantných rastlín žaburinky menšej (Lemna minor) a spirodelky mnohokoreňovej (Spirodela polyrhiza) na hladine eutrofizovanej stojatej vody
Podunajská nížina, Dolnovážska niva, Drahovce, terénna depresia medzi kanálom a starým korytom Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2008
Zväz: Utricularion vulgaris, trieda: Lemnetea
Vodné spoločenstvo na zarastajúcom štrkovisku s bublinatkou nebadanou (Utricularia australis) a stolístkom praslenatým (Myriophyllum verticillatum)
Dolnovážska niva, Koplotovce, štrkovisko v alúviu Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Zväz: Utricularion vulgaris, trieda: Lemnetea
Vodné spoločenstvo na zarastajúcom štrkovisku tvoria submerzné druhy - bublinatka nebadaná (Utricularia australis) a stolístok praslenatý (Myriophyllum verticillatum)
Dolnovážska niva, Koplotovce, štrkovisko v alúviu Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Asociácia: Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Porast žaburinky menšej (Lemna minor) a spirodelky mnohokoreňovej (Spirodella polyzhiza) na hladine vodnej nádrže
Krupinská planina, Badín - Lazy, (340 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.7.2008
Asociácia: Ceratophylletum demersi, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Rožkatec ponorený (Ceratophyllum demersum) vo vodnej nádrži
Krupinská planina, Plášťovce, VN Plášťovce, (160 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.7.2008
Asociácia: Utricularietum australis, zväz: Utricularion vulgaris, trieda: Lemnetea
Porast bublinatky nebadanej (Utricularia australis)
Oravská vrchovina, Párnica, opustené rybníky, (447 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 10.8.2009
Asociácia: Hydrocharito-Stratiotetum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Dvojvrstvové plávajúce vodné spoločenstvo s vodniankou žabou (Hydrocharis morsus-ranae) a rezavkou aloovitou (Stratiotes aloides)
Východoslovenská nížina, Veľký Kamenec, Južný Radský kanál, (98 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Hydrocharito-Stratiotetum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Vo vodnom spoločenstve s rezavkou aloovitou (Stratiotes aloides) tvorí natantnú vrstvu napr. aj vzácna vodná papraď salvínia plávajúca (Salvinia natans). Do porastu vstupuje s kontaktného spoločenstva Typhetum angustifoliae aj ľulok sladkohorký (Solanum dulcamara)
Východoslovenská nížina, Veľký Kamenec, Južný Radský kanál, (98 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Hydrocharito-Stratiotetum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Vodné spoločenstvo s rezavkou aloovitou (Stratiotes aloides) sa tu za posledné roky rozrástlo
Podunajská nížina, Ostrovné lúčky, (135 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 25.9.2010
Asociácia: Hydrocharitetum morsus-ranae, zväz: Hydrocharition morsus-ranae, trieda: Lemnetea
Porast vodnianky žabej (Hydrocharis morsus-ranae) a žaburinky trojbrázdovej (Lemna trisulca) na okraji zvyškov porastu pálky širokolistej (Typha latifolia) v ramene Moravy
Borská nížina, Moravský Svätý Ján (151 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 6.9.2011
Asociácia: Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Natantný porast drobuľky bezkoreňovej (Wolfiia arrhiza) s výskytom žaburinky menšej (Lemna minor) a spirodelky mnohokoreňovej (Spirodela polyrhiza)
Východoslovenská rovina, Hraň (101 mn.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 13.7.2012
Asociácia: Hydrocharito-Stratiotetum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
V poraste s rezavkou aloovitou (Stratiotes aloides) sa vyskytuje aj štiavec konský (Rumex hydrolapathum)
Východoslovenská nížina, Malá Krčava, (100 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.5.2013
Asociácia: Hydrocharito-Stratiotetum, zväz: Hydrocharition, trieda: Lemnetea
Porast rezavky aloovitej (Stratiotes aloides)
Východoslovenská rovina, Zatín, Západný Leleský kanál, (98 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 27.6.2019
Asociácia: Ceratophyllo-Azolletum filiculoides, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Porast neofytnej azoly papraďovitej (Azolla filliculoides)
Podunajská nížina, Dolný Štál, kanál Gabčíkovo – Topoľníky, (107 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 23.6.2020

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007