logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Lk8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

Zväz: Cnidion venosi, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Jarné záplavy na lúkach okolo Malého Horeša s psiarkou lúčnou (Alopecurus pratensis)
Východoslovenská nížina, Malý Horeš, (115 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 13.6.2006
Zväz: Cnidion venosi, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Aluviálna lúka s plamienkom celistvolistým (Clematis integrifolia) a veronikovcom dlholistým (Pseudolysimachion longifolium)
Záhorská nížina, Niva Moravy, Devínske jazero, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.7.2010
Zväz: Cnidion venosi, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Aluviálna lúka s bohatým výskytom kosatca pochybného (Iris spuria) v alúviu rieky Ipeľ
Ipeľská pahorkatina, Malé Kosihy, (120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.5.2019

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007