logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy

Zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Prípotočné porasty jelše lepkavej (Alnus glutinosa) s dobre vyvinutým nitrofilným bylinným podrastom
Hornonitrianska kotlina, Nováky, (244 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková, 22.6.2006
Zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Horská prípotočná jelšina s jelšou sivou (Alnus incana), smrekom obyčajným (Picea abies), v podraste s deväťsilom Kablíkovej (Petasites kablikianus), krkoškou chlpatou (Chaerophyllum hirsutum), pichliačom rôznolistým (Cirsium heterophyllum) a valeriánou bazolistou (Valeriana sambucifolia)
Vysoké Tatry, Bielovodská dolina, (1000 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.7.2008
Asociácia: Alnetum incanae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Pripotočná horská jelšina s dominanciou deväťsilu lekárskeho (Petasites hybridus) v bylinnej vrstve
Slovenský raj, Vernár, Pusté Pole, (920 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 11. 7. 2013
Asociácia: Piceo abietis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Porast pripotočnej jelšiny s prímesou smreka
Horehronské podolie, Bacúch, (571 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 10.7.2013
Asociácia: Cardamino amarae-Alnetum incanae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Pramenisková jelšina s jelšou sivou (Alnus incana)
Západné Tatry, Račkova dolina, (955 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 10.7.2014
Asociácia: Piceo abietis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Na vyvýšených miestach v smrekových jelšinách rastú často kyslomilné druhy ako napr. čučoriedka (Vaccinium myrtillus)
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, Pramenište, (835 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 7.7.2015
Asociácia: Cardamino amarae-Alnetum incanae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Pramenisková jelšina
Muránska planina, Zlatno, dolina Havraník, (755 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 26.7.2016
Asociácia: Piceo abietis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Jarný aspekt so záružlím močiarnym (Caltha palustris) v podraste horskej jelšiny s prímesou smreka
Horehronské podolie, PR Bacúšska jelšina (565 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.5.2019

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007