logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Dubovo-hrabový les v jarnom aspekte so snežienkami jarnými (Galanthus nivalis) a scilou severnou bukovskou (Scilla drunensis subsp. buekkensis)
Tribeč, Zoborské vrchy, Haranč, (470 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.4.2005
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Dubovo-hrabový les v jarnom aspekte s hviezdicou veľkokvetou (Stellaria holostea)
Tribeč, Zobor, (460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.5.1998
Zväz: Carpinion , trieda: Querco-Fagetea
Dubovo-hrabový les v jarnom aspekte s porastom chochlačiek dutých (Corydalis cava)
Tribeč, Zoborské vrchy, Haranč, (450 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.4.2005
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Mladý výmladkový dubový les s hrabom a javormi
Štiavnické vrchy, Prenčov, Jančov vrch, (524 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.5.2007
Subasociácia: Querco petraeae–Carpinetum poetosum nemoralis, zväz: Carpinion betuli, trieda: Querco-Fagetea
Dúbrava na vypuklom hrebienku s dominanciou lipnice hájnej (Poa nemoralis)
Slovenské Rudohorie, Veporské vrchy, Píla, (650 m n.m.)
Foto: František Máliš, 19.7.2005
Subasociácia: Carici pilosae–Carpinetum festucetosum drymejae, zväz: Carpinion betuli , trieda: Querco-Fagetea
Dúbrava s dominanciou kostravy horskej (Festuca drymeja)
Slovenské Rudohorie, Veporské vrchy, Píla, (570 m n.m.)
Foto: František Máliš, 11.7.2005
Zväz: Carpinion betuli, trieda: Querco-Fagetea
Jarný aspekt v dubovom lese s cesnakom medvedím (Allium ursinum)
Malé Karpaty, Plavecké Podhradie, Plavecký hrad, (400 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.5.2005
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Dubovo-hrabový les v podraste so zubačkou cibuľkonosnou (Dentaria bulbifera) a mliečnikom mandľovým (Tithymalus amygdaloides)
Tribeč, Žibrica, (360 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.4.2008
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Dubohrabový les s kandíkom psím (Erythronium dens-canis) a scilou severnou bukovskou (Scilla drunensis subsp. buekkensis)
Slovenský Kras, NPR Brzotínske skaly, (600 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.4.2010
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Jarný aspekt dubohrabiny s bleduľou jarnou karpatskou (Leucojum vernum subsp. carpaticum), cesnakom medvedím (Allium ursinum), chochlačkou plnou (Corydalis solida), veternicou iskerníkovitou (Anemone ranunculoides) a scilou severnou bukovskou (Scilla drunensis subsp. buekkensis)
Vihorlat, NPR Jovsianska hrabina, (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.4.2010
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Dubohrabový les s bohatým bylinným podrastom cesnaku medvedieho (Allium ursinum) a zubačky žliazkatej (Dentaria glandulosa)
Vihorlat, NPR Jovsianska hrabina, (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.4.2010
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
Jarný dubohrabový les s pečeňovníkom trojlaločným (Hepatica nobilis) a čemericou purpurovou (Helleborus purpurascens)
Bukovské vrchy, Stakčín, PR Grúnik, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.4.2010
Zväz: Carpinion, trieda: Querco-Fagetea
V podraste karpatskej dubohrabiny kvitne na jar čemerica purpurová (Helleborus purpurascens) a pľúcnik tmavý (Pulmonaria obscura)
Bukovské vrchy, Stakčín, PR Grúnik, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.4.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007