logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kyslomilná bučina v podraste s peračinou dúbravovou (Gymnocarpium dryopteris)
Vtáčnik, NPR Vtáčnik (1346 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1993
Zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Zakrpatená vrcholová bučina na vulkanitoch s prímesou javora horského a dominanciou smlzu trsťovníkovitého (Calamagrostis arundinacea) v bylinnom podraste
Vtáčnik, NPR Vtáčnik, (1320 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 8.7.2009
Zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Rozvoľnený a zakrpatený bukový porast s čučoriedkou (Vaccinium myrtillus) v podraste
Ostrôžky, Tuhár, (380 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 11.6.2009
Zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Typické druhy v podraste kyslej bučiny pri Tuhári - bielomach sivý (Leucobryum glaucum) a čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus)
Ostrôžky, Tuhár, (380 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 11.6.2009
Asociácia: Calamagrostio arundinaceae-Fagetum, zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kyslá horská bučina s dominujúcim smlzom trsťovníkovitým (Calamagrostis arundinacea) v bylinnej vrstve
Slovenské rudohorie, Henclová, (1130 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 7. 8. 2012
Asociácia: Luzulo-Fagetum, zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kyslá bučina s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus)
Veľká Fatra, Stankovany, Kopa, (740 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18. 7. 2013
Asociácia: Luzulo-Fagetum, zväz: Luzulo-Fagion, trieda: Querco-Fagetea
Kyslá bučina s bielomachom sivým (Leucobryum glaucum)
Zemplínske vrchy, Černochov, (280 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 22. 8. 2012

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007