logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Podzväz: Acerenion, trieda: Querco-Fagetea
Nízkokmenná javorová bučina v hrebeňovej polohe s mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) a papraďou samčou (Dryopteris filix-mas)
Vtáčnik, vrchol, (1346 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.6.2009
Podzväz: Acerenion, trieda: Querco-Fagetea
Horská javorová bučina s mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) v papradinovom podraste
Veľká Fatra, Asi 1 km SZ od Krížnej na S svahu nad záverom Dedošovej doliny, (1250 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 16.7.2007
Asociácia: Aceri-Fagetum, podzväz: Acerenion, trieda: Querco-Fagetea
Javorová bučina na zasutenom svahu
Strážovské vrchy, Strážov, pod vrcholom (1185 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 12. 8. 2013
Asociácia: Aceri-Fagetum, podzväz: Acerenion, trieda: Querco-Fagetea
Zakrpatenú bučinu na vrchole doprevádza aj vysadená kosodrevina
Strážovské vrchy, Strážov, pod vrcholom (1185 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 12. 8. 2013
Podzväz: Acerenion, trieda: Querco-Fagetea
Javorová bučina v hrebeňových polohách s východokarpatským kostihojom srdcovitým (Symphytum cordatum) a ďalšími druhmi bažankou trvácou (Mercurialis perennis), hluchavníkom žltým (Galeobdolon luteum), rozchodníkovom obyčajným (Hylotelephium argutum), zádušníkom chlpatým (Glechoma hirsuta), deväťsilom bielym (Petasites albus) a ďalšími lesnými druhmi
Bukovské vrchy, Riaba skala (1168 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007