logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Asociácia: Pyrolo umbellatae-Pinetum sylvestris, zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Lišajníkovo-machový borovicový les s vresom obyčajným (Calluna vulgaris) a bielomachom sivým (Leucobryum glaucum)
Borská nížina, Malacky, Červený kríž, Orlovské vŕšky (145 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.7.2007
Zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Lykovec voňavý (Daphne cneorum) rastie na Zahorí v suchých a svetlých borinách
Borská nížina, Malacky, smer Rohožník
Foto: Milan Valachovič, 8.5.2005
Zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Klinček neskorý (Dianthus serotinus) v bohatej populácii v starom borovicovom lese
Borská nížina, Rohožník, smerom na Malacky
Foto: Milan Valachovič, 6.7.2004
Zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Okrem nápadného klinčeka neskorého (Dianthus serotinus) rastie v podraste borovice hojne aj gypsomilka zväzkovitá piesočná (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria)
Borská nížina, Rohožník, duny nad dedinou, (209 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 4.7.2008
Asociácia: Cladonio rangiferinae-Pinetum, zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Lišajníky rodu dutohlávka (Cladonia ssp.) a machy porastník Schreberov (Pleurozium schreberi), dvojhrot (Dicranum ssp.) tvoria hlavnú zložku podrastu najsuchších borovicových lesov na oligotrofných pieskoch
Borská nížina, Borský Sv. Peter, (216 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.8.2008
Asociácia: Leucobryo-Pinetum, zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Bielomach sivý (Leucobryum glaucum) je edifikátorom spoločenstva, sprievodnými druhmi sú ojedinelé tráviny, napr. psinček tenučký (Agrostis capillaris), smlz kroviskový (Calamagrostis epigeios), ostrica vresovisková (Carex ericetorum), alebo plevnatec položený (Danthonia decumbens).
Borská nížina, Veľké Leváre, Henrichove záhony, (155 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 11.8.2008
Zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Borovicový les s bohatou populáciou druhu lykovec voňavý (Daphne cneorum)
Svit, vrch Baba (ca. 900 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 16.5.2009
Zväz: Dicrano-Pinion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Borovicový les so vzácnym výskytom početných boreálnych elementov radu Ericales (napr. jednokvietok veľkokvetý (Moneses uniflora), hniliak smrekový (Monotropa hypopitys), hruštica jednostranná (Orthilia secunda), hruštička zelená (Pyrola chlorantha), hruštička okrúhlolistá (P. rotundifolia)
Svit, Baba (900 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.8.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007