logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls7.2 Rašeliniskové borovicové lesy

Asociácia: Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris, zväz: Sphagnion medii, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Svetlinu v rašelinnom bore vypĺňa slatina s nízkym obsahom báz
Oravská kotlina, Surdíky
Foto: Daniel Dítě, 28.6.2006

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007