logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Asociácia: Athyrio alpestris-Piceetum, zväz: Athyrio alpestris-Piceion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina na flyši s podrastom papradky alpínskej (Athyrium distentifolium)
Oravské beskydy, Pilsko, (1300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2001
Zväz: Athyrio alpestris-Piceion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina s papradkou alpínskou (Athyrium distentifolium), mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae), chlpaňou lesnou (Luzula sylvatica) a kamzičníkom rakúskym (Doronicum austriacum)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, (cca 1200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.7.2008
Zväz: Chrysanthemo rotundifolii-Piceion, trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná horská smrečina na vápenci má dobre vyvinuté bylinné poschodie s mliečivcom alpínskym (Cicerbita alpina), starčekom vajcovitolistým (Senecio ovatus), mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) a malinou (Rubus idaeus)
Belianske Tatry, Dolina siedmych prameňov, nad chatou Plesnivec, (1400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.7.2008
Trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina v podraste s dominujúcou mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) a kamzičníkom rakúskym (Doronicum austriacum)
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Mengusovská dolina, poniže Popradského plesa, (1480 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.7.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007