logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská

Asociácia: Carici rostratae-Sphagnetum apiculati, zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Oligotrofné prameniskové rašelinisko
Poľana, Hrochoť, PR Jelšovec, (550 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2004
Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), druh typický pre porasty slatín s nízkym obsahom uhličitanov
Poľana Hrochoť, PR Jelšovec
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2004
Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Iniciálne štádium vzniku vrchoviska v subalpínskom stupni Vysoké Tatry s páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum)
Vysoké Tatry, Temnosmrečinská dolina, (1690 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 11.8.2004
Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Porasty páperníkov pošvatých (Eriophorum vaginatum) s bultami ploníkov (Polytrichum sp.) narastajúce na slatine s nízkym obsahom báz
Oravská kotlina, Slaná Voda, (770 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 5.7.2005
Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Jesenný aspekt prechodného oligotrofného rašeliniska s bultami ploníkov (Polytrichum sp.), ktoré sú lemované hustým porastom hradzavočervených výtrusnic.
Oravská kotlina, Slaná Voda, (770 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.9.2009
Asociácia: Caricetum goodenowii, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné lúky v alúviu potoka Ľuboreč s tomkou voňavou (Anthoxanthum odoratum), záružlím močiarnym (Caltha palustris), ostricou čiernou (Carex nigra), ostricou ježatou (C. echinata), pichliačom močiarnym (Cirsium palustre), vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis), prasličkou riečnou (Equisetum fluviatile), kukučkou lúčnou (Lychnis flos-cuculi), iskerníkom prudkým (Ranunculus acris)
Ostrôžky, Ábelová, alúvium potoka Ľuboreč, (570 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 21.5.2009
Asociácia: Caricetum goodenowii, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Druhovo pestré kosené slatinné lúky s páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium), škripinou lesnou (Scirpus sylvaticus), túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria), čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris) a vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis)
Veporské vrchy, Šoltýska, pri osade Močiar, (cca 550 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2010
Asociácia: Sphagno cuspidati-Caricetum limosae, zväz: Sphagnion cuspidati, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Zazemňujúce sa pliesko v lesnom poraste pod Štrbským Plesom, s viacerými vzácnymi druhmi: kľukva močiarna (Oxycoccus palustris), ostrica barinná (Carex limosa), ostrica málokvetá (Carex pauciflora), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) a s bohatou vrsvou machorastov.
Popradská kotlina, Štrbské Pleso, (1250 m n.m.)
Foto: Katarína Žlkovanová, 6.6.2013
Asociácia: Caricetum goodenowii, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Rašelinné lúky s dominantným páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium)
Veporské vrchy, Detvianska Huta, (850 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 22.6.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007