logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Slané lúky v jesennom aspekte s dominantnou limonkou Gmelinovou (Limonium gmelinii)
Podunajská nížina, Kamenný Most, PR Čistiny, (115 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.9.1995
Zväz: Festucion pseudovinae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Slanomilný porast so skorocelom prímorským (Plantago maritima) a palinou slanomilnou (Artemisia santonicum)
Podunajská nížina, Iža, PR Bokrošské slanisko, (110 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Zväz: Festucion pseudovinae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Otvorenejšie slanomilné porasty sa vyskytujú najmä v koľajách poľnej cesty
Podunajská nížina, Iža, PR Bokrošské slanisko, (110 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Nízky porast slanomilného druhovo chudobného spoločenstva s astričkou panónskou (Tripolium pannonicum) a steblovcom odstávajúcim (Puccinellia distans). Spoločenstvo vytvára slané oko medzi ruderalizovaným trávnym porastom smlzu kroviskového (Calamagrostis epigejos) a pýru plazivého (Elytrigia repens)
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Čiky, (116 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.8.2016
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Nízky porast spoločenstva s astričkou panónskou (Tripolium pannonicum) v jesennom aspekte. Spoločenstvo vytvára slané oko.
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Čiky, (116 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.10.2013
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Porast astričky panónskej (Tripolium pannonicum) na zasolenej pôde
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Čiky, (116 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 4.10.2013
Zväz: Asociácia: Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae, zväz: Festucion pseudovinae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Vegetácia slaného oka s palinou slanomilnou rozložitou (Artemisia santonicum subsp. patens) a kostravou paovčou (Festuca pseudovina)
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Okomáň, (115 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.8.2014
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Slané lúky menežované kosením v aspekte s limonkou Gmelinovou (Limonium gmelinii) a omanom britským (Inula britannica)
Podunajská nížina, Kamenný Most, Kamenínske slaniská (115 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.8.2016

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007