logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Sk7 Sekundárne sutinové a skalné biotopy

Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo štrbín vápencového múrika so slezinníkom rutovitým (Asplenium ruta-muraria), dúškou včasnou (Thymus praecox) a silenkou ovisnutou (Silene nutans)
Tribeč, Dražovce, múrik nad železničnou traťou, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.1999
Asociácia: Corydalidetum luteae, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Husté girlandy chochlačkovca žltého (Pseudofumaria lutea) na podpornom múre
Banská Štiavnica, Katova ulica, (627 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.8.2006
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Skalná stena starého kostolíka porastená štrbinovou vegetáciou so sleziníkom rutovitým (Asplenium ruta-muraria) a púpavou lekárskou (Taraxacum officinale)
Tribeč, Sádok, stena kostolíka, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.4.2008
Zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Na skalných múroch splaňuje papuľka väčšia (Antirrhinum majus)
Malé Karpaty, Pezinok, múry mestského opevnenia, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria) porastá okrem prirodzených stanovišť aj náhradné stanovištia, napr. hradné múry
Myjavská pahorkatina, Podbranč, hradný vrch, ( 450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2008
Asociácia: Cymbalarietum muralis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo v štrbinách skalného múrika s cimbalokom múrovým (Cymbalaria muralis) a púpavou lekárskou (Taraxacum officinale)
Revúca, múrik nad potokom Zdychava, (318 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2009
Asociácia: Asplenio-Cystopteridetum, zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
Porast pľuzgiernika krehkého (Cystopteris fragilis) na stene vstupného portálu Oravského hradu
Oravská kotlina, Oravský Podzámok (600 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24. 9. 2013
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Porast na rozpadnutom hradnom múre hradu Čabraď, dominujú obidva slezinníky - s. rutovitý (Asplenium ruta-muraria), s. červený (A. trichomanes)
Krupinská planina, hrad Čabraď (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 20. 5. 2013
Asociácia: Corydalidetum luteae, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Chochlačkovec žltý (Pseudofumaria lutea) na múre opevnenia Červenej veže
Kremnické vrchy, Kremnica (555 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2013
Asociácia: Cymbalarietum muralis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Girlandy cimbaloka múrového (Cymbalaria muralis) na múre pod Mestským hradom
Kremnické vrchy, Kremnica (580 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2013
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Príkladne zarastený múr na súkromnom pozemku. V štrbinách medzi kameňmi rastú paprade - slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria) a pľuzgiernik krehký (Cystopteris fragilis)
Kremnické vrchy, Kremnica (557 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007