logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Tr1b Bromion erecti

Asociácia: Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Druhovo bohatá bielokarpatská lúka s hadomorom purpurovým (Scorzonera purpurea), vstavačom mužským (Orchis mascula) a šalviou lúčnou (Salvia pratensis)
Biele Karpaty, Žalostiná, PP Bučkova jama, (570 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.5.1994
Asociácia: Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Jednokosná lúka na travertínovej kope so stoklasom vzpriameným (Bromus erectus), bôľhojom lekárskym (Anthyllis vulneraria), šalviou lúčnou (Salvia pratensis) a klinčekom kartuziánskym (Dianthus carthusianorum)
Zvolenská kotlina, Zvolen – Arborétum Borová hora, (310 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 2.6.2006
Asociácia: Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Kosená a dopásaná lúka na vápenci s dominanciou stoklasu vzpriameného (Bromus erectus) a šalviou lúčnou (Salvia pratensis), ďatelinou horskou (Trifolium montanum) a vičencom vikolistým (Onobrychis viciifolia)
Muránska planina, Tisovec, (580 m n. m.)
Foto: Karol Ujházy, 15.6.2005
Zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Subxerofilné spoločenstvo so vstavačom mužským (Orchis mascula) a veternicou lesnou (Anemone sylvestris)
Strážovské vrchy, Horná Poruba, okraj lesa pri kóte Štefanec, (600 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 27.5.2005
Zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Subxerofilné lúky v aspekte s päťprstnicou obyčajnou (Gymnadenia conopsea), šalviou lúčnou (Salvia pratensis), túžobníkom obyčajným (Filipendula vulgaris) a ďatelinou horskou (Trifolium montanum)
Súľovské vrchy, úpätie východného hrebeňa, (520 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 24.6.2005
Asociácia: Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Subxerofilné lúčne spoločenstvo s orlíčkom obyčajným (Aquilegia vulgaris), šalviou lúčnou (Salvia pratensis), pichliačom panónskym (Cirsium pannonicum) a túžovníkom obyčajným (Filipendula vulgaris)
Biele Karpaty, Vrbovce, Žalostiná, pri osade Strýčkovci, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.5.2009
Asociácia: Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Na lúkach so stoklasom vzpriameným (Bromus erectus) rastie okrem šalvie lúčnej (Salvia pratensis), zvončeka klbkatého (Campanula glomerata) aj pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa)
Biele Karpaty, Vrbovce, Žalostiná, pri osade Strýčkovci, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.5.2009
Asociácia: Onobrychido viciifoliae-Brometum erecti, zväz: Bromion erecti, trieda: Festuco-Brometea
Pestré lúčne spoločenstvo so stoklasom vzpriameným (Bromus erectus), ďatelinou horskou (Trifolium montanum), vičencom vikolistým (Onobrychis viciifolia), šalviou lúčnou (Salvia pratensis), chlpánikom Bauhinovym (Pilosella bauhinii), krvavcom menším (Sanguisorba minor) a klinčekom kartuziánskym (Dianthus carthusianorum)
Biele Karpaty, Chocholná-Velčice, Skalický vrch (350 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007