logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Tr1c Cirsio-Brachypodion pinnati

Zväz: Cirsio-Brachypodion pinnati, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo s pichliačom panónskym (Cirsium pannonicum) a omanom srstnatým (Inula hirta)
Pohronský Inovec, Veľká Lehota-Chotár, (680 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.6.2000
Asociácia: Scabioso-Brachypodietum, zväz: Cirsio-Brachypodion pinnati, trieda: Festuco-Brometea
Teplomilný porast s mrvicou perovitou (Brachypodium pinnatum) a stoklasom vzpriameným (Bromus erectus)
Veľká Fatra, Hrboltová, (548 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 19.6.2007
Zväz: Cirsio-Brachypodion pinnati, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné porasty na sprašovom substráte s kavyľom Ivanovym (Stipa joannis) a vstavačom trojzubým (Orchis tridentata). Mrvica peristá (Brachypodium pinnatum) je ešte v sterilnom stave
Podunajská nížina, PR Drieňová hora, (225 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.5.2008
Zväz: Cirsio-Brachypodion pinnati, trieda: Festuco-Brometea
Druhovo bohaté xerotermné spoločenstvo na vápenci s ovsicou lúčnou (Avenula pratensis). Kvitnúci aspekt tvoria pakost krvavý (Geranium sanguineum), horčinka väčšia (Polygala major) a ďatelina horská (Trifolium montanum)
Tribeč, Kolíňany, svahy Vápenníka medzi vinicami, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.5.2008
Asociácia: Scabioso-Brachypodietum, zväz: Cirsio-Brachypodion pinnati, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo v aspekte s ľanom chlpatým (Linum hirsutum)
Bodvianska pahorkatina, Lenka, pahorky V od obce, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2005
Zväz: Cirsio-Brachypodion pinnati, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast so vstavačom purpurovým (Orchis purpurea) a horčinkou väčšou (Polygala major)
Tribeč, Kostoľany pod Tribečom, CHA Kostolianske lúky, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.5.2010
Zväz: Cirsio-Brachypodion pinnati, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast s horčinkou väčšou (Polygala major), hadomorom purpurovým (Scorzonera purpurea), bôľhojom lekárskym (Anthyllis vulneraria), ďatelinou horskou (Trifolium montanum) a túžobníkom obyčajným (Filipendula vulgaris)
Tribeč, Kostoľany pod Tribečom, CHA Kostolianske lúky, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.5.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007