logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Vo1a - Littorellion uniflorae

Spoločenstvo so Sparganium angustifolium, zväz: Littorellion uniflorae, trieda: Isoëto-Littorelletea
Vzácne vodné spoločenstvo oligotrofných vysokohorských plies s bahnitým sedimentom je tvorené jediným druhom - ježohlavom úzkolistým (Sparganium angustifolium), ktorého listy splývajú na hladine vody
Západné Tatry, druhé Roháčske pleso (1670 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.8.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007