logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Vo1c - Eleocharition soloniensis, Radiolion linoidis, Nanocyperion flavescentis

Asociácia: Cyperetum micheliani, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Nízke riedke porasty na obnaženom dne mŕtveho ramena tvoria jednoročné trávy - trojradovka hlávkatá (Dichostylis micheliana) a bahienka psiarkovitá (Heleochloa alopecuroides)
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Cyperetum micheliani, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Porasty na obnaženom dne mŕtveho ramena s trojradovkou hlávkatou (Dichostylis micheliana) sa vyskytujú v mozaike so spoločenstvom Bolboschoenetum maritimi
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Zväz: Radiolion linoidis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Zamokrené piesky hostia vzácne druhy ako sitina hlavičkatá (Juncus capitatus) a škripík štetinatý (Isolepis setacea) v sprievode hojnejších sitín (Juncus buffonius, J. minutulus, J. effusus)
Borská nížina, Malacky, Červený kríž, (180 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.06.2008
Asociácia: Mentho pulegioidis-Pulicarietum vulgaris, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Porast s dominujúcou mätou sivou (Pulegium vulgare) v alúviu Dálovského potoka prepásaný ovcami
Lučenská kotlina, Malé Dálovce, poniže osady Šára, (178 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.9.2010
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Nízky hustý "trávnik" tvorí na obnaženom brehu vodnej nádrže bahnička ihlovitá (Eleocharis acicularis)
Veporské vrchy, VN Málinec, (340 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.8.2013
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
V hustom poraste bahničky ihlovitej (Eleocharis acicularis) na obnaženom brehu vodnej nádrže sa vyskytujú už iba sporadicky ďalšie druhy, napr. klíčiace rastliny dvojzubu (Bidens)
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2013
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Pri poklese hladiny vody porastajú bahnisté brehy vegetáciou jednoročných bylín, v ktorej dominuje najmä šachor hnedý (Cyperus fuscus), bielolístok barinný (Filaginella uliginosa), na dlhšie obnaženom bahne bližšie k brehu terestrická forma horčiaka obojživelného (Persicaria amphibia).
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2015
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Začínajúca fenofáza vegetácie obnaženého dna s blatničkou vodnou (Limosella aquatica), šachorom hnedým (Cyperus fuscus), nátržníkom poliehavým (Potentilla supina), skorocelom barinným (Plantago uliginosa), bielolístkom barinným (Filaginella uliginosa)
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007