logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Vo2b-Potamion lucentis, Potamion pusilli

Zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Splývajúce porasty červenavca prerastenolistého (Potamogeton perfoliatus) a č. hrebenatého (P. pectinatus) na hladine Klátovského kanála
Podunajská rovina, Trhová Hradská, Klátovské rameno (110 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 15.7.2005
Asociácia: Potametum pectinati, zväz: Potamion pusilli, trieda: Potametea
Submerzný porast na štrkovisku s dominanciou červenavca hrebenatého (Potamogeton pectinatus)
Lučenská kotlina, Veľká nad Ipľom, (180 m n.m.m)
Foto: Richard Hrivnák, 16.7.2004
Asociácia: Potametum pectinati, zväz: Potamion pusilli, trieda: Potametea
Vodné spoločenstvo v mierne tečúcej vode kanála so splývajúcimi porastmi červenavca hrebenitého (Potamogeton pectinatus), na ktorých sa udržuje azola papraďovitá (Azolla filiculoides)
Podunajská nížina, Dolnovážska niva, Ratnovce, kanál pri VN Sĺňava, (154 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2008
Asociácia: Elodeetum canadensis, zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Vodné spoločenstvo submerzných rastlín amerického pôvodu - vodomoru kanadského (Elodea canadensis) v litorálnej časti zarastajúceho štrkoviska
Podunajská nížina, Dolnovážska niva, Drahovce, štrkovisko medzi kanálom a starým korytom Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2008
Zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Vodné spoločenstvo v pobrežnej zóne plytkej vody štrkoviska so stolístkom klasnatým (Myriophyllum spicatum) a červenavcom uzlatým (Potamogeton nodosus)
Dolnovážska niva, Koplotovce, štrkovisko v alúviu Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Asociácia: Myriophylletum spicati, zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Detail porastu s dominanciou stolístka klasnatého (Myriophyllum spicatum) v rybníku
Borská nížina, Rohožník, vodná nádrž Vývrat, (240 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.6.2008
Asociácia: Najadetum marinae, zväz: Potamion pusilli, trieda: Potametea
Stará materiálová jama s hustým ponoreným porastom riečňanky prímorskej (Najas marina), v litorále pálka úzkolistá (Typha angustifolia)
Podunajská rovina, Žihárec, Tehelňa, (110 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 4.8.2008
Asociácia: Myriophylletum verticillati, zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Nad hladinu vyčnievajúce, kvitnúce byle stolístka praslenatého (Myriophyllum verticillatum)
Oravská vrchovina, Párnica, opustené rybníky, (447 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 10.8.2009
Asociácia: Potametum zizii, zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Porasty vzácneho kríženca Potamogeton × angustifolius v Oravskej priehrade
Oravská kotlina, Bobrov, Oravská priehrada, (600 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 12.8.2009
Asociácia: Potametum lucentis, zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Submerzný porast červenavca lesklého (Potamogeton lucens); na hladine natantná žaburinka menšia (Lemna minor)
Oravská kotlina, Trstená, (610 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 23.9.2009
Asociácia: Potametum lucentis, zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Submerzný porast červenavca lesklého (Potamogeton lucens) v mŕtvom ramene Torysy
Spišsko-šarišské medzihorie, Gregorovce (265 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 24.7.2012
Asociácia: Potamo pectinati-Myriophylletum spicati, zväz: Potamion lucentis, trieda: Potametea
Submerzný porast stolístka klasnatého (Myriophyllum spicatum)
Podunajská rovina, Medveďov (113 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 10.7.2012

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007