logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Kr1 Vresoviská

Detail obrázku
Asociácia: Euphorbio cyparissiae-Callunetum, zväz: Euphorbio-Callunion, trieda: Nardo-Callunetea
Vresovisko v mozaike s teplomilnými dubinami, v podraste vresu rastie ostrica vresovisková (Carex ericetorum)
Borská nížina, Mikulášov, (227 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 2.9.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007