logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr5a Bromo pannonici-Festucion pallentis

Detail obrázku
Asociácia: Poo badensis-Festucetum pallentis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Pioniersky xerotermný porast s kostravou tvrdou (Festuca pallens) a medničkou brvitou (Melica ciliata) v kvitnúcom aspekte rozchodníka šesťradového (Sedum sexangulare)
Tribeč, Ploská (577 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007