logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr5a Bromo pannonici-Festucion pallentis

Detail obrázku
Asociácia: Poo badensis-Festucetum pallentis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Detail pionierskeho spoločenstva v jarnom aspekte s drobnými terofytmi - burinky okolíkatej (Holosteum umbellatum), peniažteka prerastenolistého (Thlaspi perfoliatum), veroniky včasnej (Veronica praecox) a geofytu: krivca českého (Gagea bohemica)
Tribeč, Žibrica, (440 m n.m)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.3.1999
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007