logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd

Detail obrázku
Asociácia: Rubo-Salicetum cinereae, zväz: Salicion cinereae, trieda: Franguletea
Bochníkové tvary vŕby popolavej (Salix cinerea) lemujú stromovité porasty vŕby bielej (Salix alba)
Borská nížina, Zohor, alúvium rieky Malina, (140 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.5.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007