logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd

Detail obrázku
Asociácia: Salicetum pentandro-cinereae, zväz: Salicion cinereae, trieda: Franguletea
Záružlie močiarne (Caltha palustris), túžobník brestový (Filipendula ulmaria) a praslička lesná (Equisetum sylvaticum) v porastoch vŕby popolavej (Salix cinerea)
Veporské vrchy, Ďubákovo, Chránený areál Jasenina, (880 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 1.7.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007