logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Detail obrázku
Asociácia: Festuco drymejae-Fagetum, podzväz: Eu-Fagenion, trieda: Querco-Fagetea
Bučina s ojedinelým výskytom jedle a dominaciou kostravy horskej (Festuca drymeja) v bylinnom poschodí
Slovenské Rudohorie, Veporské vrchy, Ipeľský potok, (780 m n.m.)
Foto: František Máliš, 13.7.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007