logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek

Detail obrázku
Asociácia: Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium, zväz: Senecionion fluviatilis, trieda: Galio-Urticetea
Variant spoločenstva s dominantným popínavým neofytom ježatcom laločnatým (Echinocystis lobata), s výskytom netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera), pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica) v záplavovom území rieky Moravy
Borská nížina, Brodské, inundačné územie Moravy, (152 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 13.8.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007