logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek

Detail obrázku
Asociácia: Cuscuto-Convolvuletum sepium, zväz: Senecionion fluviatilis, trieda: Galio-Urticetea
Brehový porast na náplavách riečky s vŕbicou vrbolistou (Lythrum salicaria), steblovkou vodnou (Glyceria maxima), ježatkou kuriou (Echinochloa crus-galii) a lianovitým inváznym ježatcom laločnatým (Echinocystis lobata)
Krupinská planina, Plášťovce, pri moste cez Krupinicu, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007