logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri a Bidention

Detail obrázku
Zväz: Bidention tripartiti, trieda: Bidentetea tripartiti
Naplavené sedimenty tvoria vhodný substrát pre porasty roripy rakúskej (Rorippa austriaca)
Borská nížina, Moravský Sv. Ján, slepé rameno Moravy, (150 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 25.5.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007