logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP08a Vegetácia prirodzených bahnitých až piesočnatých brehov riek

Detail obrázku
Asociácia: Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati, zväz: Bidention tripartitae, trieda: Bidentetea tripartitae
Terofytný porast na obnaženom bahnitom dne vypusteného rybníka v neskorom jesennom aspekte s dominantným mrlíkom červeným (Chenopodium rubrum)
Podunajská nížina, Nitrianska pahorkatina, VN Hruboňovo, (162 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.11.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007