logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Detail obrázku
Asociácia: Vaccinio-Empetretum nigri, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Husto zapojené kríčky šuchy čiernej (Empetrum nigrum) sú na vápencoch vzácne
Malá Fatra, hrebeň medzi Kriváňmi, (1550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.7.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007