logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni

Detail obrázku
Asociácia: Vaccinio-Empetretum nigri, zväz: Loiseleurio-Vaccinion, trieda: Loiseleurio-Vaccinietea
Porasty nízkych kríčkov šuchy čiernej (Empetrim nigrum) sú typicky vyvinuté na bočných hrebienkoch Liptovských kôp
Západné Tatry, Krajný Holý vrch, (1870 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 19.8.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007