logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky

Detail obrázku
Asociácia: Betuletum pubescentis, zväz: Betulion pubescentis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Riedke rašelinné brezové lesíky s brezou plstnatou (Betula pubescens) sú na Slovensku najlepšie vyvinuté v podhorí Vysokých Tatier
Popradská kotlina, NPR Mokriny, (820 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 27.6.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007