logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky

Detail obrázku
Zväz: Betulion pubescentis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Brezový les v jesennom aspekte s brezou previsnutou (Betula pendula) a brezou plstnatou (B. pubescens), v podraste dominuje bezkolenec belasý (Molinia caerulea agg.) a hustý koberec rašeliníkov (Sphagnum ssp.)
Borská nížina, Lakšarská Nová Ves, NPR Zelienka, (200 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9. 11. 2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007