logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská

Detail obrázku
Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Iniciálne štádium vzniku vrchoviska v subalpínskom stupni Vysoké Tatry s páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum)
Vysoké Tatry, Temnosmrečinská dolina, (1690 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 11.8.2004
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007