logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská

Detail obrázku
Zväz: Sphagno recurvi-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Porasty páperníkov pošvatých (Eriophorum vaginatum) s bultami ploníkov (Polytrichum sp.) narastajúce na slatine s nízkym obsahom báz
Oravská kotlina, Slaná Voda, (770 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 5.7.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007