logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk2 Horské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Campanulo glomeratae-Geranietum sylvatici, zväz: Polygono-Trisetion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Druhovo bohatá horská lúka s prevahou širokolistých bylín v aspekte s ľaliou cibuľkonosnou (Lilium bulbiferum), pichliačom rôznolistým (Cirsium heterophyllum) a pichliačom lepkavým (C. erisithales)
Starohorské vrchy, Bukovská dolina, (650 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 18.6.2007
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007