logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk2 Horské kosné lúky

Detail obrázku
Asociácia: Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis, zväz: Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Súkromná eutrofná horská trojštetová kosená lúka na kryštaliniku s trojštetom žltkastým (Trisetum flavescens), štiavom lúčnym (Acetosa pratensis), pakostom lesným (Geranium sylvaticum), pakostom pakostom hnedočerveným (Geranium phaeum) a iskerníkom prudkým (Ranunculus acris)
Veporské vrchy, Tisovec – pri prameni Tisovskej Rimavy, (1130 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 9.6.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007