logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske

Detail obrázku
Podzväz Querco robori-Carpinenion, trieda: Querco-Fagetea
Dubovo-hrabový les na spraši s hojným zastúpením duba cerového (Quercus cerris). V krovinnom poschodí s javorom tatárskym (Acer tataricum). Jarný aspekt v bylinnom poschodí tvorí chochlačka dutá (Corydalis cava)
Nitrianska pahorkatina, Zbehy, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.4.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007