logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske

Detail obrázku
Asociácia: Polygonato latifolii-Carpinetum, podzväz Querco robori-Carpinenion, trieda: Querco-Fagetea
Teplomilné lesné spoločenstvo panónskej dubohrabiny v bylinnom podraste s dominantným kokoríkom širokolistým (Polygonatum latifolium)
Podunajská pahorkatina, Vinodol, ÚEV Vinodolský hájik (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.5.2012
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007