logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr2 Subpanónske travinno-bylinné porasty

Detail obrázku
Asociácia: Inulo oculi christi-Festucetum pseudodalmaticae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Druhovo bohaté xerotermné spoločenstvo kostravy padalmátskej (Festuca pseudodalmatica) na andezitoch s mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias), ostricou včasnou (Carex praecox), modricou strapcovitou (Muscari racemosum) a vzácnou zimozeleňou bylinnou (Vinca herbacea)
Burda, NPR Burdov, (290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007