logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Tr2 Subpanónske travinno-bylinné porasty

Detail obrázku
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Fúzatka prstnatá (Botriochloa ischaemum) tvoriaca porastotvorný prvok v spoločenstve s ostricou nízkou (Carex humilis) na bývalom pasienku
Malé Karpaty, Prašník, kóta Volovec, (327 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.8.2008
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007