logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk2 Horské kosné lúky

Detail obrázku
Zväz: Polygono-Trisetion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horské lúky ovplyvnené niekdajšou pastvou s účasťou lúčnych, lesných aj alpínskych druhov. Aspekt tvoria jarmanka väčšia (Astrantia major), silenka obyčajná (Silene vulgaris) a pichliač bielohlavý (Cirsium eriophorum)
Krivánska Malá Fatra, pod lanovou dráhou na Snilovské sedlo (1 100 – 1 200 m n. m.)
Foto: Jozef Šibík, 1.8.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007