logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Lk2 Horské kosné lúky

Detail obrázku
Zväz: Polygono-Trisetion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porasty s metlicou trsnatou (Deschampsia cespitosa) a hadovníkom väčším (Bistorta major) predstavujú prechodné spoločenstvá medzi zväzmi Polygono-Trisetion a Nardo-Agrostion. Spoločenstvo sa vyvinulo sekundárne po odstránení kosodreviny a horských smrečín, príp. aj bučín a následnej pastve.
Krivánska Malá Fatra, severný svah Pekelníka
Foto: Jozef Šibík, 15.7.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007